SIA "Alūksnes slimnīca"

2015. gads

PROJEKTA NOSAUKUMS:
„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai  SIA "Alūksnes slimnīca" ēkā”.
PROJEKTA LĪGUMS:  KPFI-15.3/176
PROJEKTA MĒRĶIS  UN AKTIVITĀTES:
 Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot ēkas energoefektivitāti. Aktivitātes:

  • Ēkas ārsienu siltināšana, bēniņu un ēkas cokola, t.sk. zem zemes līmeņa,   siltināšana, kā arī pagraba siltināšana.
  • Ventilācijas sistēmas renovācija uzstādot divas gaisa apmaiņas - rekuperācijas iekārtas.
  • Siltuma skaitītāju uzstādīšana un ogļu apkures katla nomaiņa.

PROJEKTA IZMAKSAS:
 
Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 594241.74, no tām Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) līdzfinansējums ir EUR 483742.87 un SIA Alūksnes slimnīca līdzfinansējums ir EUR 110498.87.