SIA "Alūksnes slimnīca"

2012.gada februārī uzsāktā ERAF projekta Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Alūksnes slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību"realizācija - būvniecība.


Projekts paredz ēkas iekšējo un ārējo rekonstrukciju, nodrošinot pacientiem un ārstniecības personālam veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas telpas atbilstoši mūsdienu vides un kvalitātes prasībām. Paredzēts rekonstruēt inženiertehniskās komunikācijas, veikt iekšējo renovāciju ķirurģijas profila nodaļā, uzņemšanas nodaļā un ambulatorajā daļā. Projekta ietvaros paredzēta liftu iegāde, tādējādi nodrošinot pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem, vecākiem ar bērniem un cilvēkiem pēc darbspējas vecuma.


"Dažas" minūtes pirms būvdarbu uzsākšanas...