SIA "Alūksnes slimnīca"

Informācija par kapitālsabiedrību

Nr.p.k.

Publiskojamā informācija

Publicētā informācija

1.

Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi

Informācija

2.

Kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidi

Informācija

3.

Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

Informācija

4.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā

Informācija

5.

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu

Informācija

6.

Finanšu pārskati

Informācija

6.1.

Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats

Gada pārskats 2016

Gada pārskats 2017

Gada pārskats 2018

Gada pārskats 2019

Gada pārskats 2020

Gada pārskats 2021

Gada pārskats 2022

6.2.

Operatīvās - neauditētās bilances un PZA dati

2016.gads

2017.gads

2018.gads

2019.gads

2020.gads

2021.gads

2022.gads

2023.gads

7.

Informācija par īpašuma struktūru

Informācija

8.

Informācija par organizatorisko struktūru

Informācija

9.

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem

Nav saņemti un nav veikti ziedojumi (dāvinājumi)

10.

Informācija par iepirkumiem

Skat. mājas lapas sadaļā "Iepirkumi" 

11.

Statūti

Informācija

12.

Informācija par valdes locekļa profesionālo darba pieredzi, izglītību

Informācija

13.

Atalgojuma politikas principi, valdes locekļa atalgojums

Informācija

14.

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

Kapitālsabiedrība neveic ziedošanu (dāvināšanu)

15.Informācija par visām paziņotajām kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm, tai skaitā par darba kārtību un lēmumiem
Protokoli