SIA "Alūksnes slimnīca"

SIA “ALŪKSNES  SLIMNĪCA” sniedz neatliekamo un plānveida palīdzību Alūksnes rajona iedzīvotājiem terapijas, ķirurģijas, akušērijas – ginekoloģijas, pediatrijas profilos.

Slimnīcā ir kopumā 60 gultasvietas. Tai skaitā terapijas nodaļā 25, ķirurģijas nodaļā 23 (no tām nosacīti 9 gultas ir  ķirurģiska, 9 traumatoloģiska un 5 ginekoloģiska profila), bērnu nodaļā 10.

Ir reanimācijas – anestēzijas nodaļa ar 5 gultām, kas ir 2 – ķirurģiska profila, 2 terapeitiska profila, 1 bērnu slimību profila.

Mēs nodrošinām pieejamu savlaicīgu, kvalitatīvu 24 stundu medicīnisko palīdzību Alūksnes un Apes novada iedzīvotājiem.