SIA "Alūksnes slimnīca"

2011.gads

1) Nolikums malkas iegādei SIA Alūksnes slimnīca vajadzībām 2011/12 gadam

2) Nolikums cietā kurināmā apkures katla iegāde un uzstādīšana SIA „Alūksnes slimnīca” katlu mājai

3) ERAF - Nolikums par„Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Alūksnes slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību”būvdarbu veikšana Alūksnes slimnīcas rekonstrukcijai Alūksnē, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A1 un A2 pielikums) :

TEHNISKAIS PROJEKTS:

      Par iepirkuma „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Alūksnes slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību” ( ident. Nr. ALSL 2011/5/ERAF ) uzvarētāju atzīta akciju sabiedrība „SCO centrs”ar piedāvājuma cenu 931 606,10 LVL ( bez PVN). Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem ievietots IUB mājas lapā 8.12.2011.

4) Nolikums būvuzraudzībai ERAF projekta ietvaros.

      Par iepirkuma „Būvuzraudzība ERAF projekta „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Alūksnes slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un pieejamību” ietvaros” ( ident. Nr. ALSL 2011/6/ERAF ) uzvarētāju atzīts SIA „Geo Consultants” ar piedāvājuma cenu 8500.00 LVL ( bez PVN). Iepirkuma līgums ar SIA „Geo Consultants” noslēgts 17.10.2011. Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem ievietots IUB mājas lapā 20.10.2011.