SIA "Alūksnes slimnīca"

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību  ALŪKSNES SLIMNĪCA

Vienotais reģistrācijas Nr.40003252612, Pils  ielā 1, Alūksnē, LV – 4301, Norēķinu banka -  SEB banka, Bankas kods UNLALV2X, LV 26 UNLA 0025 0041 3052 3, Tālr. 64307145, e-pasts  aluksnes_slimnica@inbox.lv

                                                                                  

 

Pacienta līdzmaksājumu apmēri 2020. gadā