SIA "Alūksnes slimnīca"

2015.gads

1."Toshiba" datortomogrāfa "Asteion Super4" rentgena staru spuldzes CXB-400C/1A nomaiņa. Iepirkuma identifikācijas numurs: ALSL/2015/2

  1. CT SPULDZES nomaiņa nolikums

Par rezultātiem iepirkumā:
"Toshiba" datortomogrāfa "Asteion Super4" rentgena staru spuldzes CXB-400C/1A nomaiņa” ID ALSL/2015/2

Iepirkumā „"Toshiba" datortomogrāfa "Asteion Super4" rentgena staru spuldzes CXB-400C/1A nomaiņa” ID ALSL/2015/2  saskaņā ar Nolikuma 19.p. līdz 2015.g.09.06. plkst.14.00 piedāvājumus iesniedzis 1 pretendents :
 

Nr.p.k.

Pretendenti

Piedāvātā cena (EUR)

1.

SIA „Digiteks” Vangažu iela 30A, Rīga  LV1024, Reģ.Nr.40003521136
 

Bez PVN 36400.00
Ar PVN (21%)
44044.00

Par pretendentu atlases prasībām atzīts 1 pretendents - SIA „Digiteks” Vangažu iela 30A, Rīga  LV1024, Reģ.Nr.40003521136.
Par uzvarētāju iepirkumā „"Toshiba" datortomogrāfa "Asteion Super4" rentgena staru spuldzes CXB-400C/1A nomaiņa” ID ALSL/2015/2  atzīts SIA „Digiteks” Vangažu iela 30A, Rīga  LV1024, Reģ.Nr.40003521136  ar piedāvāto cenu bez PVN 36400.00 EUR.


2.„Tvaika sterilizācijas komplekta piegāde”. (Iepirkuma identifikācijas Nr. ALSL 2015/3). Nolikums(pievienotais dokuments).

  1. Nolikums

Par rezultātiem iepirkumā
„Tvaika sterilizācijas komplekta piegādi”, (Iepirkuma identifikācijas Nr. ALSL 2015/3)

 
Iepirkumā „Tvaika sterilizācijas komplekta piegādi”, (Iepirkuma identifikācijas Nr. ALSL 2015/3)  saskaņā ar nolikuma 2.1. un 2.3. punktu līdz 2015.gada 6.jūlija  plkst.14.00 piedāvājumu iesnieguši 2 pretendenti:

Nr.p.k.PretendentiPiedāvātā cena (EUR) un saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji
1.SIA „A.Medical”, Varkaļu iela 13A, Rīga, LV 1067,
Reģ.Nr.40103599415
 
Bez PVN 38100.00
Ar PVN 46101.00
Apmaksas termiņš 12 mēneši
Garantijas laiks 24 mēneši
2.SIA „AB Medical Group Riga”, Gustava Zemgala gatve 62, Rīga, LV 1039, Reģ.Nr.40003373297Bez PVN 39006.88
Ar PVN 47198.32
Apmaksas termiņš 6 mēneši
Garantijas laiks 24 mēneši
Par uzvarētāju iepirkumā „Tvaika sterilizācijas komplekta piegādi”, (Iepirkuma identifikācijas Nr. ALSL 2015/3)    atzīts SIA „A.Medical”, Varkaļu iela 13A, Rīga, LV 1067,
Reģ.Nr.40103599415   ar piedāvāto cenu bez PVN 38100.00 EUR.