SIA "Alūksnes slimnīca"

Aktuālā informācija

INFORMĀCIJA PACIENTU APMEKLĒTĀJIEM!
Apmeklējums pie tuvinieka atļauts:

·        1 personai uzturoties pie piederīgā līdz 30 min.

·        Personām, kuras veikušas pilnu vakcinācijas  kursu vai ir pārslimojušas COVID-19, vai var uzrādīt 72 h negatīvu COVID-19 testu.

·        Ja uzrāda COVID-19 derīgu sertifikātu dokumenta formā vai savā viedtālrunī un personu apliecinošu dokumentu.